หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 25 งาน

1. IT Support (Site: Chonburi)

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- Solve the problem of IT-Infrastructure system diagnosis and restoration accessories and software, วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. นิติกรด้านวิชาการกฎหมายต่างประเทศ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นกฎหมาย
- ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ เอกสารทางกฎหมาย
- ติดต่อ และประสานงานกับ
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้) ประจำสำนักงานใหญ่

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย/บันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้
ดำเนินการออกหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 และจัดทำแบบ
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. สัตวบาลฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (กาญจนบุรี /สระแก้ว/ชลบุรี)

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ดูแลควบคุมคนงานที่รับผิดชอบ

**มีที
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ช่างเขียนแบบ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมได้
- สามารถวางผัง Lay Out ได้ตามหลักสถาปัตยกรรม
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาบางแค)

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- จัดทำงบเบิกจ่าย เอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ
- ติดต่อประสานงานกับบัญชีสำนักงานใหญ่
- งานอื่นๆที่ได้รั
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) **** ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ********

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมการก่อสร้างตาม Site งานต่างๆของบริษัท
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
- จัดทำแผนการก่อสร้าง
-
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาญจนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่นิติกรรม

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานที่ดิน, อบต., กรมโรงงานอุตสา วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้างานฝึกอบรม

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนการฝึกอบรมประจำปี/ประจำเดือน
2. จัดฝึกอบรมภายใน
3. ประสานงานการฝึกอบรมภายใน/ภายนอก
4. เ
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. สัตวแพทย์

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดูแลการทำงานของสัตวแพทย์ภายในทีม ในการดูแลฟาร์มไก่เนื้อและไก่ไข่ในระบบคอนแทรคให้เป็นไปตามกำหนดเวลาบร วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท
มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับ Su
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
จังหวัด กาญจนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (กาญจนบุรี)

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ปฏิบัติงานทวนสอบเครื่องมือตามคู่มือปฏิบัติงาน
- เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในก
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าหน่วยวางแผนการผลิต ( สำนักงานใหญ่และกบินทร์บุรี )

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- วางแผนการผลิตโรงงานแปรรูปเนื้อไก่
- วางแผนบรรจุภัณฑ์
- ออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบ Pro
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน Pack-Load

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมงาน ตั้งแต่ขั้นตอน Vacuum pack
-เตรียมบรรจุภัณฑ์ ถุง-กล่อง บรรจุกล่อง
-Load สินค้า ทั้งภายใ
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ผู้จัดการส่วน ชิลเลอร์-ราวชำแหละ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ควบคุมการผลิตชำแหละไก่ แปรรูป ตัดแต่งชิ้นส่วนหรือเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมการผลิต ชำแหละด้วยเครื่อง Auto วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ซ่อมบำรุง)

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1.ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
2.ค้นคว้า,วิเคราะห์,วิจัย และพัฒนางานในหน่วยงาน
3.ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจั
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. หัวหน้าส่วนคุณภาพการผลิตไก่เนื้อ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1 การประเมินผลและติดตามคุณภาพการเลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนื้อไก่ สำหรับฟาร์มไก่เนื้อเกษตรกร T วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้จัดการแผนก QC & QA (ประจำเวียดนาม)

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. สร้างระบบการประเมินคุณภาพสินค้าและระดับการแข่งขันในตลาดในเชิงประสิทธิภาพของอาหาร
2. สร้างมาตราฐา
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. IT Support ประจำสำนักงานใหญ่

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- Solve the problem of IT-Infrastructure system diagnosis and restoration accessories and software, วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้จัดการฟาร์มสุกร/ฟาร์มไก่

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดูแลจัดการภายในฟาร์ม วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด กาญจนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ช่างประจำฟาร์ม จังหวัดชลบุรี-สระแก้ว

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ซ่อมบำรุงประจำฟาร์ม วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้าส่วนงานข้อมูลสารบบ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- บันทึกเอกสาร
- การจัดเก็บต้นฉบับสัญญา และเอกสารต่างๆ
- จัดทำรายงานการประชุม และระเบียบวาระต่างๆใ
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. วิศวกรโยธา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1.การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา
2.สำรวจและประสานงานเพื่อใช้ออกแบบและจัดทำราคา
3.ถอดแบบและประมา
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. ผู้จัดการแผนกสินค้าพิเศษ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสินค้าพิเศษ วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด กาญจนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรเครื่องกล

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1.ออกแบบคำนวนด้านวิศวกรรมเครื่องกล
2.ค้นคว้า, วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
3.ตรวจสอบวินิจฉัยงานด้านวิศ
วันที่ 23 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี